Subvenció de la Conselleria de Sanitat per al programa d’Inclusió Social i Participació en la Comunitat

    Complint amb les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana a la Comunitat Valenciana, procedim a ressenyar les subvencions rebudes durant l'exercici 2020 per part,... Leer másSubvenció de la Conselleria de Sanitat per al programa d’Inclusió Social i Participació en la Comunitat