Resolució subvenció de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport

19, Abr 2021 | Conselleria Educación, cultura y Deporte

Us informem que s’ha publicat en el DOGV la Resolució de 6 d’abril de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport.

El nostre projecte ha estat subvencionat amb 4.595 euros.

Os informamos que se ha publicado en el DOGV la Resolución de 6 de abril de 2021, del director general de Deporte, por la cual se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro que promocionan la integración de los colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte. 

Nuestro proyecto ha sido subvencionado con 4.595 euros.