El Programa per al foment de la contractació indefinida de col.lectius vulnerables ja és una realitat

14, Dic 2021 | empleo, Servei Valencià d´ocupació i

Resolució de 30-2012-2020 del director general de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 el programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 19-01-2021).

El programa de l’Associació Albero Artesanos per al foment de la contractació indefinida de col·lectius vulnerables (ECOVUL/2021/1207/46) ha sigut subvencionat amb 9.975 euros i amb 25.270 euros (ECOVUL/2021/1188/46).

Resolución de 30-2012-2020 del director general de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el programa de fomento de la contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana (DOGV 19-01-2021).

El programa presentado por la Asociación albero Artesanos para el fomento de la contratación indefinida de colectivos vulnerables (ECOVUL/2021/1207/46) ha sido subvencionado con 9.975 euros i (ECOVUL/2021/1188/46) con 25.270 euros.

ECOVUL/2021/1188/46