Subvencions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament de programes de persones amb diversitat funcional

24, Jul 2020 | sanidad

 

 

Complint amb les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana en la *Comunitad Valenciana, procedim a ressenyar les subvencions rebudes durant l’exercici 2020 per part, de l’Administració.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, mitjançant el decret 77/2020, de 17 de juliol, d’aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d’acció social per al desenvolupament de programes de persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental, ha concedit subvencions per a tres programes que es duen a terme en l’Associació Albero.

Els programes subvencionats són:

1.Campanya sensibilització i difusió 3.350€

2.Grup d’autoajuda famílies (Cooperació social) 2.590 €

3.Intervenció per a la prevenció (Intervenció per a la prevenció i la Inserció Social) 2

 

Cumpliendo con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunitad Valenciana, procedemos a reseñar las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2020 por parte, de la Administración.  

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, mediante el decreto 77/2020, de 17 de julio, de aprobación de las bases reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de programas de personas con diversidad funcional y problemas de salud mental, ha concedido subvenciones para tres programas que se llevan a cabo en la Asociación Albero.

Los programas subvencionados son:

1.Campaña sensibilización y difusión 3.350€

2.Grupo de autoayuda familias (Cooperación social) 2.590 €

3.Intervención para la prevención (Intervención para la prevención y la Inserción Social) 23.830 €