Subvencions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament de programes de persones amb diversitat funcional

 

 

Complint amb les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana en la *Comunitad Valenciana, procedim a ressenyar les subvencions rebudes durant l’exercici 2020 per part, de l’Administració.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, mitjançant el decret 77/2020, de 17 de juliol, d’aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d’acció social per al desenvolupament de programes de persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental, ha concedit subvencions per a tres programes que es duen a terme en l’Associació Albero.

Els programes subvencionats són:

1.Campanya sensibilització i difusió 3.350€

2.Grup d’autoajuda famílies (Cooperació social) 2.590 €

3.Intervenció per a la prevenció (Intervenció per a la prevenció i la Inserció Social) 2

 

Cumpliendo con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunitad Valenciana, procedemos a reseñar las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2020 por parte, de la Administración.  

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, mediante el decreto 77/2020, de 17 de julio, de aprobación de las bases reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de programas de personas con diversidad funcional y problemas de salud mental, ha concedido subvenciones para tres programas que se llevan a cabo en la Asociación Albero.

Los programas subvencionados son:

1.Campaña sensibilización y difusión 3.350€

2.Grupo de autoayuda familias (Cooperación social) 2.590 €

3.Intervención para la prevención (Intervención para la prevención y la Inserción Social) 23.830 €