Subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives per a l’Habitatge Tutelat AASAM

24, Nov 2020 | CIPI

 

 

Complint amb les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana en la Comunitat Valenciana, procedim a ressenyar les subvencions rebudes durant l’exercici 2020 per part, de l’Administració.

Mitjançant el DECRET 186/2020, de 16 de novembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a centres residencials dels sectors d’atenció a persones majors, a persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental, i a recursos de serveis socials d’entitats d’iniciativa social dirigits a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social per la Covid-19, es concedeix a l’Habitatge Tutelat AASAM gestionat per l’Associació Albero Artesanos una subvenció de 1.947,33 €

Cumpliendo con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunitad Valenciana, procedemos a reseñar las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2020 por parte, de la Administración.  

Mediante el DECRETO 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19, se concede a la Vivienda Tutelada AASAM gestionada por la Asociación Albero Artesanos una subvención de 1.947,33 €.