La Conselleria d’educació, Cultura i Esports aprova la inscripció de l´associació Albero en el registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana

1, Feb 2021 | DEPORTES

L’Associació Albero Artesanos s’inscriu en el registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

La nostra aposta per l’esport, lluny de ser únicament una activitat que millora la condició física, suposa un mitjà d’integració per a aquelles persones més desfavorides.

 

La Asociación Albero Artesanos se inscribe en el registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana.

Nuestra apuesta por el deporte, lejos de ser únicamente una actividad que mejora la condición física, supone un medio de integración para aquellas personas más desfavorecidas.