L’associació Albero col·labora amb el Banc d’Aliments

12, Feb 2021 | colaboraciones

Des de la nostra associació hem recollit aliments en els diferents centres que la integren per a la segona campanya d’iniciativa solidària que ha posat en marxa el Grup Social ONCE i que ha tingut com a objectiu recollir aliments per a distribuir-los entre els bancs d’aliments de cada província.

En aquests moments en què moltes famílies estan travessant per situacions difícils és necessari que la societat civil s’organitze per a mitigar el seu sofriment; per això, hem volgut estar al costat d’aquestes famílies i sumar-nos a la campanya “Tones de Compromís” i contribuir des de la nostra associació a aconseguir l’objectiu marcat: recollir 111.111 quilos d’aliments de primera necessitat, no peribles, com ara, arròs, pasta, sucre, oli, llegums, conserves, bolquers…

 

Desde nuestra asociación hemos recogido alimentos en los diferentes centros que la integran para la segunda campaña de iniciativa solidaria que ha puesto en marcha el Grupo Social ONCE y que ha tenido como objetivo recoger 111.111 kilos de alimentos para distribuirlos entre los bancos de alimentos de cada provincia.

En estos momentos en que muchas familias están atravesando por situaciones difíciles es necesario que la sociedad civil se organice para mitigar su sufrimiento; por eso, hemos querido estar junto a estas familias y sumarnos a la campaña “Toneladas de Compromiso” y contribuir desde nuestra asociación a alcanzar el objetivo marcado: recoger 111.111 kilos de alimentos de primera necesidad, no perecederos, tales como, arroz, pasta, azúcar, aceite, legumbres, conservas, pañales…