SUBVENCIONS SALUT MENTAL 2021 DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

3, Ago 2021 | diputación

La DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA en la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER Al MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES ESPECÍFICS DE MANCOMUNITATS, ASSOCIACIONS I ENTITATS PRIVADES D’ACCIÓ SOCIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EN 2021, ha concedit a l’Associació Albero Artesanos en l’àmbit de les Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que realitzen la seua activitat en el camp de la salut mental, malaltia d’Alzheimer, demències vinculades a l’envelliment i altres malalties neurodegeneratives, la quantitat de 12.078,64 €. (veure Butlletí Oficial de la Província núm. 147, de 2 d’Agost de 2021).

El Taller de Jardineria va dirigit a 15 persones amb discapacitat per TMS (trastorn mental sever), desocupades/us de llarga duració i d’aquests han participat 10 persones usuàries. El perfil d’accés és el següent: – Persona diagnosticada d’Esquizofrènia o Trastorn per Idees Delirants persistent o psicosis, segons criteris oficials (CIE-10, *DSM-IV,..) cròniques o en vies de cronificació, que viu en el seu domicili, en pis protegit o supervisat o en espai residencial i la discapacitat psíquica del qual, condicionada per la pèrdua d’autonomia, hàbits, habilitats, relacions socials i laborals, li han convertit en una persona cada vegada més dependent i suposen una càrrega familiar i social.
– Participants o que han participat en Programes de Rehabilitació Psicosocial
– Amb motivació i aptituds adequades per a aquesta professió.
– Amb compromís explícit per a l’accés a la formació, a l’ocupació (si fora possible) i mantindre’l
– Compromís de col·laboració de la família en la reinserció
– Compromís de seguiment per part de la Unitat de Salut Mental de l’Àrea.
– Preferentment del nostre àmbit geogràfic, i excepcionalment d’àrees geogràfiques pròximes o confrontants.
– Amb certificat de discapacitat per T.M.


OBJECTIUS GENERALS DEL TALLER DE JARDINERIA.
• Facilitar la igualtat d’oportunitats, la integració i l’accessibilitat que l’Estatut d’Autonomia de la *Comunitad Valenciana estableix en l’Articule 10.3 com a àmbits d’actuació prioritaris, amb la finalitat de promoure l’autonomia personal i garantir el dret de totes les persones a accedir amb plena equiparació de possibilitats, a tots els àmbits de la vida pública i social.
• Ampliar la formació dels alumnes respecte a l’adquisició de capacitats que faciliten la incorporació a la vida activa en l’àmbit de la jardineria.
• Proporcionar suport terapèutic i tècnica professionals per a millorar la seua autonomia personal, la seua autoestima, i les seues habilitats en les relacions familiars i socials, amb la consegüent repercussió en la qualitat de vida personal, familiar i social d’aquestes persones.
• Desenvolupar i afermar la maduresa personal i la vertadera integració social mitjançant l’adquisició d’hàbits i capacitats que els permeta participar de manera responsable en el treball, i en l’activitat social i cultural de l’el seu entorn.
• Facilitar l’accés al mercat de treball normalitzat i, o protegit en condicions igualitàries respecte a la resta de població desocupada: Promoure la igualtat d’oportunitats.
• Fer partícips i protagonistes a les famílies del procés de reinserció social i laboral del seu familiar amb discapacitat.
• Disminuir el hàndicap social entorn de la malaltia mental en l’àmbit del mercat laboral.