PROGRAMES 2021 APROVATS A ALBERO ARTESANOS PER LA VICIPI

7, Sep 2021 | CIPI

La vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ens ha concedit tres programes amb una quantia total de 16.770,87 euros.

Els programes són els següents:

-Programa Campanya i Sensibilització (teatre) 1.873,56
-Programa Activitats Formatives 492,62
-Programes i serveis d’Intervenció per a la Prevenció i Inserció Social 14.404,69

La vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas nos ha concedido tres programas con una cuantía total de 16.770,87 euros.

Los programas son los siguientes:

-Programa Campaña y Sensibilización (teatro) 1.873,56
-Programa Actividades Formativas 492,62
-Programas y servicios de Intervención para la Prevención y Inserción Social 14.404,69