Prorrogats els acords d’acció concertada del Centres Ocupacionals

19, Ene 2022 | CIPI

Establert el concert social en matèria de serveis socials en el sector de persones amb diversitat funcional per al període 1r semestre 2022.
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2021, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones amb diversitat funcional per a l’any 2022.


Es publica en el DOGV 31-12-2021 que es concedeix a l’Associació Albero Artesanos les següents quantitats:

CO Taller de ceràmica: 92.076,00 € / DFACP2-2022-161-46

CO Doctora María Huertas: 160.189.20 € / DFACP2-2022-167-46

Habitatge tutelat AASAM: 102.018,84 € / DFACP2-2022-163

Establecido el concierto social en materia de servicios sociales en el sector de personas con diversidad funcional para el periodo 1er semestre 2022

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se prorrogan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el año 2022.


Se publica en el DOGV 31-12-2021 que se concede a la Asociación albero Artesanos las siguientes cantidades:

CO Taller de cerámica: 92.076,00 €

CO Doctora María Huertas: 160.189.20 €

Vivienda tutelada AASAM: 102.018,84 €