Nuestro Programa de Deporte ha sido subvencionado

13, May 2022 | Conselleria Educación, cultura y Deporte, DEPORTES

Segons RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport durant el curs/temporada 2021-2022,DOGV 30-11-2021, l’Associació Albero Artesanos va presentar un programa d’esport inclusiu, per al qual s’ha concedit la quantitat de 4526 euros

Según RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, del director general de Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana que promocionen la integración de los colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte durante el curso/temporada 2021-2022,DOGV 30-11-2021, la Asociación Albero Artesanos presentó un programa de deporte inclusivo, para el que se ha concedido la cantidad de 4526 euros.