Subvenció concedida per al Programa d’Intervenció, Prevenció i Inserció social

6, Jun 2022 | sanidad

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’efectua
la convocatòria de les ajudes en matèria de salut pública en relació a les subvencions destinades a projectes de promoció de la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació d’especial vulnerabilitat.
El nostre Programa d’Intervenció, Prevenció i Inserció social (expediente SM/22) ha sigut subvencionat amb la quantitat de 26.392,30 euros.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de salud pública en relación a las subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la salud y acceso a servicios y programas de salud en poblaciones que viven en situación de especial vulnerabilidad.

Nuestro Programa de Intervención, Prevención e Inserción social (expediente SM/22) ha sido subvencionado con la cantidad de 26.392,30 euros.