Aprovat el Concert Social Convocatoria Plurianual 2022-2026

25, Nov 2022 | CIPI

Aprovat el Concert Social Convocatoria Plurianual 2022-2026 en Matèria de Serveis Socials en el Sector de Persones amb Diversitat Funcional.

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en els sectors d’atenció a persones amb diversitat funcional, infància i adolescència, a persones en situació o risc d’exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables i a persones majors dependents, per al període 2022-2026 (DOGV 26-06-2022).

A continuació es detallen les quantitats corresponents a cada recurs de l’Associació Albero Artesanos: -CO Taller de ceràmica: 1.169.687,20 € (DFACON/2022/114/46) -CO Doctora María Huertas: 667.673,60 € (DFACON/2022/115/46) -Habitatge tutelat AASAM: 823.478,04€ (DFACON/2022/113/46)

Aprobado el Concierto Social Convocatoria Plurianual 2022-2026 en Materia de Servicios Sociales en el Sector de Personas con Diversidad Funcional.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en los sectores de atención a personas con diversidad funcional, infancia y adolescencia, a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables y a personas mayores dependientes, para el periodo 2022-2026 (DOGV 26-06-2022).

A continuación se detallan las cantidades asignadas  a cada recurso de la Asociación albero Artesanos: -CO Taller de cerámica: 1.169.687,20 € (DFACON/2022/114/46) -CO Doctora María Huertas: 667.673,60 € (DFACON/2022/115/46) -Vivienda tutelada AASAM:  823.478,04€ (DFACON/2022/113/46)