Aprovat el concert social per al segon semestre del 2022

25, Nov 2022 | CIPI

Aprovat el concert social en matèria de serveis socials en el sector de persones amb diversitat funcional per al segon semestre 2022.

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en els sectors d’atenció a persones amb diversitat funcional, infància i adolescència, a persones en situació o risc d’exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables i a persones majors dependents, per al període 2022-2026 (DOGV 26-06-2022).

A continuació es detallen les quantitats corresponents a cada recurs de l’Associació Albero Artesanos:
-CO Taller de ceràmica: 75.872,00 (DFACON/2022/114/46)
-CO Doctora María Huertas: 132.919,00 (DFACON/2022/115/46)
-Habitatge tutelat AASAM: 103.709,76 (DFACON/2022/113/46)

Aprobado el concierto social en materia de servicios sociales en el sector de personas con
diversidad funcional para el segundo semestre 2022.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada
en materia de servicios sociales en los sectores de atención a personas con diversidad
funcional, infancia y adolescencia, a personas en situación o riesgo de
exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables y a personas mayores
dependientes, para el periodo 2022-2026 (DOGV 26-06-2022).

A continuación se detallan las cantidades asignadas  a cada recurso de la
Asociación albero Artesanos:
-CO Taller de cerámica: 75.872,00 (DFACON/2022/114/46)
-CO Doctora María Huertas: 132.919,00 (DFACON/2022/115/46)
-Vivienda tutelada AASAM: 103.709,76 (DFACON/2022/113/46)