Albero Artesanos col.labora amb la seua obra “Fronteras” en el Projecte Lletres.

30, Nov 2022 | sensibilización

El 30 de novembre s’inaugurà en la Fundació Bancaixa l’exposició Lletres. Paraules i pensaments, un projecte per al qual s’ha col·laborat amb catorze entitats socials valencianes vinculades a la diversitat funcional i a altres col·lectius en risc, i els usuaris del qual han treballat sobre l’obra de Jaume Plensa, en concret, sobre les seues creacions inspirades en la literatura i el poder de les lletres. Entre aquestes entitats es troba l´associació Albero Artesanos.

Els diferents artistes han creat xicotetes escultures formades per lletres aparentment inconnexes però entre les quals s’amaguen termes vinculats a la diversitat funcional. Paraules que sorgeixen de la reflexió prèvia dels propis usuaris dels tallers socials de Fundació Bancaixa, i que reflecteixen emocions i realitats que els acompanyen en el seu dia a dia.

Un joc semàntic i visual que convida a observar les obres amb curiositat i a donar llum a les idees i pensaments mitjançant el llenguatge plàstic. Aquest treball expositiu es recolza en la mostra retrospectiva Jaume Plensa. Poesia del silenci, que recorre en la Fundació Bancaixa quatre dècades de la trajectòria de l’artista català. A més de generar un espai de creativitat en els propis centres, la iniciativa ha fomentat aspectes com la psicomotricitat fina, la imaginació, l’autonomia, el treball en equip o l’autoestima. L’exposició es podrà visitar fins al 19 de març de 2023.

El 30 de noviembre se inauguró en la Fundación Bancaja la exposición Letras. Palabras y pensamientos, un proyecto para el cual se ha colaborado con catorce entidades sociales valencianas vinculadas a la diversidad funcional y a otros colectivos en riesgo, y los usuarios del cual han trabajado sobre la obra de Jaume Plensa, en concreto, sobre sus creaciones inspiradas en la literatura y el poder de las letras. Entre estas entidades se encuentra la Asociación Albero Artesanos.

Los diferentes artistas han creado pequeñas esculturas formadas por letras aparentemente inconexas pero entre las cuales se esconden termas vinculados a la diversidad funcional. Palabras que surgen de la reflexión previa de los propios usuarios de los talleres sociales de Fundación Bancaja, y que reflejan emociones y realidades que los acompañan en su día a día.

Un juego semántico y visual que invita a observar las obras con curiosidad y a dar luz a las ideas y pensamientos mediante el lenguaje plástico. Este trabajo expositivo se apoya en la muestra retrospectiva Jaume Plensa. Poesía del silencio, que recorre en la Fundación Bancaja cuatro décadas de la trayectoria del artista catalán. Además de generar un espacio de creatividad en los propios centros, la iniciativa ha fomentado aspectos como la psicomotricidad fina, la imaginación, la autonomía, el trabajo en equipo o la autoestima. La exposición se podrá visitar hasta el 19 de marzo de 2023.