Cultura i oci al abril

28, Abr 2023 | Cultura y ocio

Durant aquest mes d’abril, els centres ocupacionals de l’Associació Albero Artesanos, Doctora María Huertas i Ceràmica, han realitzat diferents activitats culturals.

La primera visita va ser a l’exposició “Moments de Neu” de l’artista multidisciplinària Neus Chisbert a la Sala d’Exposicions Plaza Mayor d’Aldaia.L’exposició, titulada “Moments de Neus”, agrupa l’obra dels últims dos anys de l’artista en cinc seccions: cartons, tapissos, mirades, grafies i Altea. Cadascuna d’aquestes seccions explora l’emoció de l’escultora, qui manipula els diferents materials en una sort de dansa de corts, cosits, pintura i teixits, reciclant els ja gastats “per a donar-los una nova vida” i recrear el seu habitual món acolorit i vitalista.

La següent activitat va consistir en un taller que va organitzar el Centre Cultural del Carmen i que es va realitzar en tres sessions.

En el taller vam aprendre a analitzar imatges, a buscar-nos en elles i a desconstruir-les per a crear altres noves. Per a això es va crear un fanzine col·lectiu en el qual projectarem altres mirades amb les quals sentir-nos més ben representats i representades.

En la publicitat, sèries, pel·lícules i xarxes socials veiem cada vegada més representació de diversos col·lectius, i entre aquests el de les persones amb discapacitat cognitiva i malaltia mental. Gran prova d’això va ser la pel·lícula ‘Campions’, uns certs comptes de TikTok o determinats anuncis publicitaris. Però, com se’ns representa com a col·lectiu en aquestes imatges? Com ens construïm a partir d’aquesta representació? Quina participació tenim nosaltres i nosaltres en la forma en la qual se’ns visibilitza

Una altra visita guiada va ser a la Casa Museu Blasco Ibáñez on vam poder conéixer en profunditat a l’escriptor valencià.

Durante este mes de abril, los centros ocupacionales de la Asociación Albero Artesanos, Doctora María Huertas y Cerámica, han realizado diferentes actividades culturales.

La primera visita fue a la exposición “Moments de Neu” de la artista multidisciplinar Neus Chisbert en la Sala de Exposiciones Plaza Mayor de Aldaia

La exposición, titulada “Moments de Neus”, agrupa la obra de los últimos dos años de la artista en cinco secciones: cartones, tapices, miradas, grafías y Altea. Cada una de estas secciones explora la emoción de la escultora, quien manipula los diferentes materiales en una suerte de danza de cortes, cosidos, pintura y tejidos, reciclando los ya gastados “para darles una nueva vida” y recrear su habitual mundo colorido y vitalista.

Otra actividad consistió en un taller que organizó el Centre Cultural del Carmen y que se realizó en tres sesiones.

En el taller aprendimos a analizar imágenes, a buscarnos en ellas y a deconstruirlas para crear otras nuevas. Para ello se creó un fanzine colectivo en el que proyectamos otras miradas con las que sentirnos mejor representados y representadas.

En la publicidad, series, películas y redes sociales vemos cada vez más representación de diversos colectivos, y entre estos el de las personas con discapacidad cognitiva y enfermedad mental. Gran prueba de ello fue la película ‘Campeones’, ciertas cuentas de TikTok o determinados anuncios publicitarios. Pero, ¿cómo se nos representa como colectivo en estas imágenes? ¿Cómo nos construimos a partir de esta representación? ¿Qué participación tenemos nosotros y nosotras en la forma en la que se nos visibiliza?.

Otra visita guiada fue a la Casa Museo Blasco Ibáñez donde pudimos conocer en profundidad al escritor valenciano.