El nostre Programa d’Inclusió social 2024 subvencionat per la Conselleria de Sanitat

3, Jul 2024 | sanidad

Concedida subvenció de 34.952,82 euros per al Programa d’Inclusió Social 2024 segons RESOLUCIÓ de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedeixen les subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2024, i li’ls dona publicitat. [2024/6345]

Concedida subvención de 34.952,82 euros para el Programa de Inclusión Social 2024 según RESOLUCIÓN de la Consellería de Sanidad, por la cual se conceden las subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y la su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2024, y se los da publicidad. [2024/6345]